Вінницька міська рада

Наш навчальний заклад
Цивільний захист

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗДО

• «Кодекс Цивільного захисту України» від 02.10.12 № 5403-VІ.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.13 № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань Цивільного захисту».

• Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.13 № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил Цивільного захисту».

• Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.13 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях».

• Наказ МВС України від 29.05.14 № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого в Мін'юсті 13.06.14 за № 624/25401.

• Наказ МВС України від 11.09.14 № 934 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань Цивільного захисту».

• Наказ МВС України від 21.10.14 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи Цивільного захисту», зареєстрованого в Мін'юсті 05.11.14 за № 1398/26175.

• Наказ МВС України від 07.06.11 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань Цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах».

• Наказ ДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458) «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях».

• «Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях» (затверджені головою ДСНС України від 19.09.13).

• Наказ МОН України від 30.12.15 № 1421 «Про затвердження Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів дій у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи державного захисту».

• Наказ Міністра МНС України від 23.04.01 № 97 «Про порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

• Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів дій у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи Цивільного захисту».

• Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України».

• Лист МОН молодь спорт від 19.08.11 № 1/9-635 «Щодо організації та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах».

 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДНЗ

Залежно від призначення, основні документи з Цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі поділяються на дві групи - довгострокові та щорічні.

№ з/р

Найменування документа

Підстава

1. Довгострокові документи

1

Наказ начальника ЦЗ про організацію і здійснення Цивільного захисту в ДНЗ

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814 «Про положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру»

2

План дій управління і сил у разі раптового нападу противника, у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану

Постанова КМУ від 10.05.94 № 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» (розділ 2, п. 4). Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.1

Схема (План) управління зв'язку оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.2

План-календар дій органів управління і сил (у разі раптового нападу противника за сигналом «Повітряна тривога» та сигналом «Відбій повітряної тривоги» в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану)

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.3

Карта району з позначеними на ній місцями розташування закладу, можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки (копія з карт, паспорту ризику району)

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.4

План евакуації закладу в разі НС техногенного та природного характеру

Постанова КМУ від 26.07.2001 № 874 «Про вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері Цивільного захисту» (п. 11). Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.4.1

Схема екстреного виведення дітей з приміщень ДНЗ, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евако заходів, на ___ аркушах

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.4.2

Договір із ЗНЗ №___ про організацію укриття і безпечного розміщення дітей і персоналу ДНЗ у разі виникнення НС техногенного і природного характеру

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2.4.3

Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

3

Особисті плани дій (папки робочих документів) керівного складу (начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ)

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

3.1

Витяг із наказу про призначення

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

3.2

Функціональні обов'язки посадової особи

Постанова КМУ від 10.05.94 № 299 «Про затвердження Положення про цивільну оборону України» Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4

Особисті плани дій (папки робочих документів) командирів формувань

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.1

Витяг із наказу про призначення

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.2

Функціональні обов'язки командира і особового складу формування

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.3

Штатно-посадовий список особового складу формування

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.4

Відомість забезпечення формування матеріально-технічними засобами (табель до штату)

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.5

Схема оповіщення особового складу формування

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

4.6

План приведення формування у готовність

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

5

Перспективний план розвитку і вдосконалення Цивільного захисту

Постанова КМУ від 10.05.94 № 299. Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

6

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ закладу

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

2. Щорічні документи

7

Наказ про стан Цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

8

План основних заходів щодо підготовки Цивільного захисту в наступному році

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

9

Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії окремо)

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

10

Журнал обліку занять

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

11

Документи щодо підготовки і проведення Тижня безпеки дитини

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

11.1

Наказ про підготовку та проведення Тижня безпеки дитини

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

11.2

План підготовки і проведення Тижня безпеки дитини

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

11.3

Графік проведення Тижня безпеки дитини

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

11.4

Наказ про підсумки проведення Тижня безпеки дитини

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

12

Доповідь (звіт) щодо підготовки і стану Цивільного захисту ДНЗ

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

13

Куточки ЦЗ

Наказ МОН України від 03.09.09 № 814

 


Правильный CSS!