Вінницька міська рада

Наш навчальний заклад
Річний звіт про діяльність закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №74

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.1.Інформаційні відомості

 

   Заклад дошкільної освіти № 74 загального типу «Сонечко» розташований за адресою: вулиця Андрія Первозванного, 68. На даний час у закладі функціонує 9 груп, з них 2 - раннього віку,  7 - дошкільного віку. Головними пріоритетами дошкільної освіти є виховання здорової та компетентної особистості. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

 

 

№ з/п

Відомості

Показники

1

Мова навчання

українська

2

Кількість груп

  9 :

           ранній вік - 2

           дошкільний вік - 7  

3

Режим роботи груп 12 годин

9

4

Кількість вихованців

256

5

Кількість працівників усього

47:

      педагогічний персонал - 21

      обслуговуючий персонал - 26

 Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 музичних керівника, 18 вихователів. Усього 21 педагог.

 

1.2.Програмове забезпечення освітнього процесу

 

 У 2018-2019 навчальному році заклад працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», комплексною програмою розвитку ЗДО №74 на період 2017-2020 років та    парціальними програмами:

Ø програма  художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»;

Ø програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»;

Ø програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»;

Ø Комплексна програма розвитку навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник»;

Ø програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик».

 

 

1.3.Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за 2018 - 2019 н.р.

Рік, що минув, був насичений пошуком шляхів подальшого удосконалення рівня роботи з дошкільниками. Для ефективної реалізації завдань Комплексної програ-ми розвитку ДНЗ та річного плану, робота колективу була побудована у гармонійному поєднанні виховних, навчальних та оздоровчих аспектів та спрямована на:

сприяння підвищенню рівня професійної майстерності та інноваційної культури педагогів як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти через впровадження різноманітних інноваційних технологій та методик,  раціонального використання ідей передового досвіду та розробки власних педагогічних інновацій;

спрямування роботи педагогів на інтеграцію національно-патріотичного, здоров'язбережувального, художньо-естетичного, екологічного виховання дошкільників;

забезпечення якісної організації освітнього процесу, спрямованого на форму-вання комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей у світлі завдань освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти;

створення умов для мовленнєвого розвитку дітей відповідно до сучасних вимог та підходів;

продовження цілеспрямованої роботи з формування соціально-економічної компетентності дошкільників, використовуючи ігрову діяльність та соціокультурне середовище як засоби освітнього впливу на дитячу особистість;

продовження роботи із медико-психолого-педагогічної просвіти батьків, з питань дошкільної освіти.

Для вирішення цих завдань педагоги закладу спрямували роботу на максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг шляхом охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку закладу; актуалізації питань безпеки життєдіяльності; організації освітньої та гурткової діяльності

Упродовж 2018-2019 навчального року, методична робота закладу спрямувалась на вирішення проблеми: «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня».

 

 

 

Вид діяльності

 

Планова

к-сть

педагогів

Фактична

к-сть

педагогів

%

 

Примітки

 

1

Атестація

1

1

100

 

2

Курси підвищення кваліфікаці

4

 

 

3

75

 

Троян Л.П. пройде

курсову перепідготовку в грудні  2019 року

3

Участь у роботі творчої групи

 

5

5

100

 

4

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

21

21

100

 

5

Самоосвіта

17

17

100

 

6

Відвідування міських шкіл

професійного зростання

молодих педагогів

3

2

67

Добровольська Ю.Ю. звільнилась

 

Вся методична робота дошкільного закладу була спрямована на підвищення фахового рівня педагогів та їх майстерності, урізноманітнення форм організації освітнього процесу. В закладі були створені належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності.

Згідно річного плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань КЗ «ДНЗ №74 ВМР»,  а саме:

-         Продовжувати використовувати ігрові методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії дошкільників

-         Формувати у дошкільників потребу у  суспільно-корисній  праці через цілеспрямований педагогічний вплив

-         Сприяти якісному рівню патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», Державної  національної  програми «Освіта», Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, Комплексною програмою розвитку дошкільного навчального закладу  та  виконуючи річний план, колектив дошкільного закладу спрямовував свою роботу на    забезпечення права кожної дитини на здобуття  якісної освіти.

         Впродовж  навчального року методкабінет ДНЗ та  мініметодкабінети всіх вікових груп  поповнились новими методичними розробками, посібниками, літературою. Належна увага приділена організації розумного розвивального предметно-ігрового середовища.

         Проводилась методична робота з педагогами, яка мала діагностично-прогностичний характер. 

Ø З метою комплексного підходу до фізичного розвитку дошкільників  з  педагогами був проведений проблемний семінар «Створення умов для ефективного фізичного виховання дітей в ЗДО

Ø семінар-практикум за темою «Формування творчої особистості дитини

через різні види мистецтва».

Ø З метою систематизації знань педагогів  був проведений майстер-клас: «Гармонійний розвиток дошкільників  за казками В. Сухомлинського».

Ø Відповідно до плану роботи проведено педагогічні ради, на яких використовувались інтерактивні методи роботи за наступними темами:

-         «Ігрові методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії дошкільників»

-         «Формування у дошкільників потреби у  суспільно-корисній  праці через цілеспрямований педагогічний вплив»

-         «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Ø Творча група завершила роботу за темою «Народне  декоративно-вжиткове мистецтво як засіб всебічного розвитку особистості дитини»

Ø Динамічна група: «Моделювання, узагальнення, вивчення, впровадження ППД з логіко - математичного розвитку дитини дошкільного віку»

Ø Під час відкритих показів роботи педагоги закладу презентували заняття інтегрованого змісту:

-         «Інтерактивні методи організації мовленнєвого заняття»

-         «Організація ручної праці як спосіб естетичного розвитку дошкільників»

-         «Патріотичне виховання дошкільників «Ми нащадки козацької слави» (розвага)

Вихователі показали справжню школу педагогічної майстерності, індивідуальні професійні досягнення, цікаві та ефективні  форми і методи роботи з дітьми.  

 

Ø З метою вивчення педагогічних поглядів відомих людей були проведені педагогічні читання: «Педагогічна спадщина М.І. Пирогова»

    Впродовж минулого навчального року педагогічні працівники систематично підвищували фаховий рівень та педагогічну майстерність.

Курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО» пройшли 3 педагога: Целік О.В., Махаммадієва З.І., Ящук О.Я.; до кінця 2019 року заплановано курсову перепідготовку педагогів Троян Л.П. (грудень).  

Всі педагоги закладу підвищували свій фаховий рівень, працюючи над самоос-вітою, 4 вихователів закладу Снігур С.М., Помпа В.В., Литвинчук М.В., Костенко Л.Ю. підвищували свій фаховий рівень, навчаючись у вищих навчальних закладах.

З метою підвищення кваліфікації, педагоги відвідували міські методичні об'єднання, молоді педагоги ДНЗ - міську школу педагогічного зростання «Школу молодого вихователя».

Важливим аспектом методичної роботи закладу є створення умов для адаптації та успішної роботи молодих педагогів. В дошкільному закладі розроблено план роботи школи молодого вихователя, який спрямований на становлення молодого спеціаліста, як суб'єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги, консультативні пункти забезпечили плідну співпрацю наставників і педагогів-початківців. Завдяки таким заходам, молоді педагоги не лише підвищили свій професійний рівень, але й відчули себе впевнено, спокійно та почали отримувати задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати анкетування «Діагностична анкета педагога» та «Самооцінювання молодого вихователя».

Протягом навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста . Для педагогічного загалу міста нашими педагогами і дітьми був розроблений та виготовлений посібник «Тай-менеджмент для до школяриків»

Педагоги спільно з вихованцями стали переможцями міського конкурсу «Зимова феєрія» з композицією «Подарунки Зимоньки-зими». Наші діти постійні учасники фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка». В цьому році нами був представлений хореографічний  ансамбль «Сонечко» з таночком «На крилах щастя»

Для слухачів  КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти педагог молодшої группи №3 Сивак Н.А. підготувала та продемонструвала інтегроване заняття мовного спрямування «Весела подорож».

         Проведено роботу з питань  реалізації завдань програми щодо формування художньо-естетичної  компетенції дошкільників у різних видах дитячої творчості. В дошкільному закладі створено належні умови для повноцінного креативного розвитку особистості кожної дитини.  Впродовж року працювало  8 гуртків за здібностями та інтересами дітей.

         Вихователі постійно піклувалися про  збагачення внутрішнього світу дітей позитивними емоціями, створення позитивного психологічного клімату, використовували різноманітні методи і прийоми в роботі з дошкільниками.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидакти-чні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального ро-ку. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління закладом освіти». Участь педагогів в різних формах методичного навчання сприяла вдосконален-ню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання. Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Проведення усіх методичних заходів сприяло реалізації завдань Комплексної програми розвитку закладу та річного плану роботи ДНЗ на належному рівні.

        Екскурсії до школи збагачували уявлення дошкільнят про школу, розвивали інтерес до спілкування з учнями першого


Правильный CSS!