Вінницька міська рада

Наш навчальний заклад
Річний звіт про діяльність закладу

 

 Аналіз роботи  Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №74 Вінницької міської ради» за попередній 2019-2020 н.р. та завдання на наступний 2020-2021 н.р

 

 

Протягом 2019-2020 н.р. педагогічний колектив КЗ «ДНЗ №74 ВМР» працював, враховуючи такі ключові пріоритети змістового наповнення освітнього процесу:

 

Ø Продовжувати роботу над інтегрованою освітньою діяльності та диференційованим підходом до розвитку навчання та виховання дошкільників

 

Ø Формувати у дошкільників початкові знання правової освіти через цілеспрямований педагогічний  вплив громадянського виховання

 

Ø Сприяти реалізації концептуальних засад Нової української школи в освітньому процесі дошкільного закладу

 

 

Колектив закладу в організації навчально-виховного процесу керувався:

1.  Законом України «Про дошкільну освіту»;

2.  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

3.  Освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад №74 працює за  режимом 12 годин. У своєму складі ДНЗ №74 «Калинка» має 11 вікових груп :

ü 2 групи - 3-го року життя ;

ü 2 групи  - 4-го року життя;

ü 3 групи - 5-го року життя;

ü 2 групи - 6-го року життя.

Дошкільний навчальний заклад в 2019-2020 н.р. працював за художньо-мовленнєвим пріоритетним напрямком, який являється одним із головних завдань сучасної дошкільної освіти, оскільки є невід'ємною складовою формування креативної, творчої, активної особистості. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дитячому садку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонує спортивно-музична зала, дитяча картинна галерея. Працюють кабінети: медичний, методичний, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я та безпеки життєдіяльності дитини. Предметно-ігрове середовище кожної групи відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній роботі батьківського та педагогічного колективів.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами згідно штатного розпису. Працює в ДНЗ 45 осіб. Педагогічний колектив складається з 26 педагогічних працівників:

ü завідувач;

ü вихователь-методист;

ü 20 вихователв;

ü 1 музичний керівник.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

 

 

 

 

Стаж педагогічної діяльності:

 

 

 

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ВАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

 

Щороку в дитячому садку проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення документів. Педагоги один раз у п'ять років проходять курси підвищення кваліфікації при ВАНО та атестацію. У 2019-2020 н.р.  атестацію пройшли:

Ø Трикалюк Р.М., вихователь-методист - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «старший вихователь»;

Ø Тітова Інна Миколаївна, вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

Ø Помпа Віта Вікторівна, вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

Ø Гайовик Олена Василівна, вихователь, підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

Ø Лобкова Світлана Андріївна, вихователь, підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

Ø Литвтнчук Марина Вікторівна, вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Ø Бондарчук Оксана Анатоліївна, вихователь, відповідає  раніше встановленому  11 тарифному розряду;

Ø Махаммадієва Зоя Іванівна, музичний керівник, відповідає  раніше встановленому  9 тарифному розряду

Методичним кабінетом ЗДО проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття для педагогів. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі міського методичного кабінету.

Кваліфікаційний рівень педагогів ЗДО №74 підтверджується участю у міських конкурсах, виставках, методичних об'єднаннях для педагогів, майстер-класах.

Відповідно річному плану роботи КЗ «ДНЗ №74 ВМР» протягом року були проведені 4 педагогічні ради:

Педрада №1.   Аналіз роботи за 2018 - 2019 н.р. Зміст та завдання діяльності педагогічного колективу на 2019 - 2020 н.р.

Педрада №2.   «Інтеграція освітнього процесу та диференційований підхід до розвитку навчання та виховання дошкільників»

Педрада №3. «Реалізація концептуальних засад Нової української школи в освітньому процесі дошкільного закладу»

Педрада №4. «Формувати у дошкільників початкові знання правової освіти через цілеспрямований педагогічний  вплив громадянського виховання» (онлайн)

В рамках проведення педагогічних рад було проведено колективні перегляди для педагогів:

Ø Вихователь Тітова І.М. - «Інтерактивні методи проведення організованої діяльності, як засіб формування навичок взаємодії  дошкільників»

 

Ø Вихователь Бондарчук О.А. - « Реалізація концептуальних засад Нової української школи в освітньому процесі зі старшими дошкільниками»

 

Ø Вихователь - «Великі права маленької дитини» (конспект та презентація матеріалів заняття в рамках карантину)

 

З метою підвищення професійної компетентності педагогів в 2019-2020 н.р. проведено:

Ø Майстер-клас «Забезпечення психолого-педагогічних умов адаптації дітей в ЗДО»

Ø Круглий стіл «Допоможемо завтрашньому школяреві»

Ø Семінар-практикумВходження дитини в соціум»

Ø Педагогічні читання «Заповіти О.А. Захаренка - педагогіка майбутнього»

Педагоги нашого садочка працювали над удосконаленням професійної творчості. Робота творчої групи працювала над темою «Використання інноваційних технологій під час проведення сучасних занять». Керівник групи вихователь Литвинчук М.В.

Для поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти реалізувались парціальні освітні програми:

1.  Кичата І. І., Каплуновська О. М. «Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (молодша група №9, вихователь Дишлюк В.І.)

2.  Лохвицька Л.В. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (молодша група №8, вихователі Гайовик О.В., Сивак Г.В.)

3.  Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (середня група №4, вихователь Помпа В.В.)

4.  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (середня  група №3 вихователь Шкарапута Т.В.)

5.  Тимовський О.А. «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (середня група №6, вихователі Кабалюк О.В., Тітова І.М.)

6.  Піроженко Т.О. «Вчимося жити разом», парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (старша група №1, вихователі Бондарчук О.А., Ящук О.Я.)

7.  Малашевська І. А., Демидова С. К. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (музичний керівник Махаммадієва З.І.)

Колектив дошкільного закладу, наші вихованці та їх батьки протягом 2019-2020 н.р. приймали активну участь у міських заходах та конкурсах:

1.     Керівником методичного обєднання вихователів старших груп міста, виховатерем-методистом ЗДО №74 Трикалюк Р.М. в рамках серпневої конференції була проведена секція вихователів груп старшого дошкільного віку закладів дошкільної освіти. Тема: «Інтеграція освітнього процесу та диференційований підхід до розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку»

 

2.     У рамках проведення новорічно-різдвяної акції, відповідно до плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради на 2019 рік, з метою формування у дітей цілісного сприйняття прекрасного у мистецтві, виявлення яскравих індивідуальностей та обдарувань, здатності до творчого самовиявлення, розвитку художніх смаків вихованці старших груп взяли активну участь в міській виставці-конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія - 2019″, представивши роботу «Різдвяне диво».

 

3.     На міському конкурсі проектів вихователем-методистом Трикалюк Р.М. був представлений проект «Паралелі поколінь. Кіборгами не народжуються».

 

4.     Колектив закладу взяв участь у міському кулінарному фестивалі. Був проведений кулінарний челленж «Хто найкрутіший кулінар»? Матеріали оформлені у фотоальбом .

 

5.     Кухарі ЗДО прийняли участь у міському конкурсі «The best babu dish» - краща дитяча страва, представили національну страву - гречаники.

 

6.     Для вихователів середніх груп міста колектив ЗДО підготував та провів методоб'єднання «Інтерактивні методи проведення організованої діяльності, як засіб формування навичок взаємодії дошкільників».

 

7.     Була проведена «Школа молодого вихователя-методиста» «Сузір'я». В зв'язку з карантином тема засідання «Зміст групових форм методичної роботи в рамках створення індивідуального маршруту професійного зростання педагогів різних категорій» була висвітлена онлайн.

Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що педагоги спрямували свою роботу на різнобічний, гармонійний розвиток дітей, на розвиток їх знань, вмінь та навичок. Вихователі вікових груп досягли засвоєння дітьми програмових знань, вмінь та навичок. Про це свідчать результати обстежень та підсумкові заняття, аналіз яких допоміг обрати шляхи подальшої роботи педагогічного колективу. Результативність освітньої роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищення їх фахової майстерності. Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані. Використання інтерактивних форм проведення педагогічних рад допомогло в процесі дискусій, ділових ігор, круглого столу, тренінгів проаналізувати якість педагогічних впливів, дати оцінку методам і прийомам, знайти найвпливовіші форми організації дітей в ігровій діяльності та спрямувати роботу кожного педагога на реалізацію освітнього процесу.

За творчої ініціативи педагогічного колективу в дошкільному закладі згідно з сучасними педагогічними вимогами впроваджуються інноваційні технології та новітні методики навчання і виховання. Педагог групи раннього віку Волошина Н.І. впроваджує в роботу з малюками методику Е.Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя. Вихователь Лобкова С.А. використовує в своїй роботі з дошкільниками гуманістичну педагогіку В.Сухомлинського. Шкарапута Т.В.  та Костенко Л.Ю. впроваджують методику Л.Шелестової «Світ у картинах художників». Вихователі Ящук О.Я., Литвинчук М.В. впроваджують методику Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання». Вихователі Сивак Г.В., Гайовик О.В. в своїй роботі використовують методику Л.Баглаєвої «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку»

З метою виконання вимог програми та Базового компоненту дошкільної освіти встановлені партнерські стосунки з батьками, забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов'язаних з навчанням та вихованням дітей дошкільного віку, зі зміцненням матеріально-технічної бази закладу. Протягом навчального року вихователі не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи з ними: практичний показ занять з різних розділів програми, дні відкритих дверей, консультації, зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори, влаштовували проведення спільних трудових справ, різних конкурсів, анкетування та тестування. Колектив ЗДО мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім'єю та дошкільним навчальним закладом, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. У ЗДО діє сайт закладу, який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ЗДО, а також створення позитивного іміджу ЗДО. Це дає можливість надання консультативної допомоги батькам з різних питань.

    Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого ЗДО та школи №18. План спільних дій передбачає:

1.  Взаємне відвідування занять педагогами;

2.  Педагогічні ради за участю педагогів школи та дитсадка;

3.  Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах;

4.  Взаємовідвідування педагогів ЗДО уроків та вчителями занять;

5.  Проведення екскурсій до школи, участь дітей в уроках.

З цією метою вихованці дитячого садка побували на уроках читання, математики, природи, на екскурсії в шкільній бібліотеці та спортивній залі. Приймали активну участь під час перебування на уроках. Оцінка вчителями роботи дітей ЗДО досить висока.

Пріоритетним напрямком дошкільного закладу є художньо-мовленнєвий розвиток дошкільників, їх творчих та індивідуальних здібностей та формування цілеспрямованої особистості, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Веселий ярмарок», «Свято Миколая», «Різдвяна коляда», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення» та інші, де діти вправлялись і отримували практичні знання про звичаї та традиції українського народу.

На протязі року працювали гуртки:

1.     «Шахове королівство», молодша гр.№8, керівник Гайовик О.В.

2.     «Соціальна та фінансова освіта Афлатот», молодша гр.№9, керівник Снігур С.М.

3.     «Знай, люби, бережи» (екологія),  середня гр. №3,  керівник Литвинчук М.В.

4.     «Розумники» (мнемотехніка), середня)гр.. №4, керівник Лобкова С.А

5.     Кольорові долоники» (творчий),  середня гр.. №6, керівник Кабалюк О.В.

6.     «Комільфо» (культура поведінки), старша гр.. №2,  керівник Костенко Л.Ю.

7.     «Вокальні дзвіночки» (вокальний) , керівник Махаммадієва З.І

Протягом року проводилась факультативна робота з розвитку мовлення:

Ø Мол. гр. «Веселий язичок» - (фонематичний розвиток)

Ø Сер. гр. „Словничок-витівничок" - (граматично-словникова робота)

Ø Стар. гр. „Мовленнєві витинанки" - (мовотворча робота)

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста, а саме консультації, семінари, педради, педагогічні години,  колективні перегляди, конкурси сприяли розвитку творчості, ініціативи та

були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та підвищенню фахової майстерності. Активна робота вихователів над самоосвітою мала позитивний вплив на зростання психолого-педагогічної цінності освітньо-виховних впливів на дошкільнят. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників. Особлива увага приділялася розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. Програмові вимоги засвоїли всі вихованці, які відвідували дитячий садок протягом навчального року.

В цьому році до школи іде 53 дитини. Дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими. У них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи, добре розвинене логічне мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слова. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, діти мають навички поскладового читання.

Зважаючи на те, що головними пріоритетами дошкільної освіти є виховання здорової та компетентної особистості,  у закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об'єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, першочерговим завданням яких є формування у дітей мотивації здоров'я і поведінкових навичок здорового способу життя.  Результати оздоровлення дітей в умовах закладу дають позитивні зміни в зміцненні здоров'я малят. За паспортом здоров'я відповідно до груп здоров'я відстежується значне поліпшення здоров'я дітей щодо діагнозів та зменшення гострої простудної захворюваності по групах.

Варто  відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванні особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та «Базового компоненту дошкільної освіти».

Постійно в ЗДО проводиться прийом громадян з особистих питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, батьківським комітетом.

Організація харчування в умовах ЗДО вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ЗДО. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, завідуючою), дане питання заслуховується на виробничих нарадах та нарадах при завідуючій. Організація харчування в ЗДО  забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та медичною сестрою. Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%.  Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконанн
Правильный CSS!